logo klubu

Vojensko - historický klub Erika Brno

 

CHARKOV 1943
bojová ukázka z východní fronty


Kapitola VII., závěrečná - Bojové ukázky

   Nastala sobota 17.4.2010 a my zahájili největší akci, jakou jsme kdy, jako německá jednotka, organizovali. Vesnice stála, zátarasy byly napnuty a v německém táboře spalo cca 30 vojáků a dalších dvacet se rozhodlo přenocovat v pohodlí svých domovů. V 7:00 zazněl řev - budíček a nástup na rozcvičku. Členové naší jednotky šli ostatním příkladem, oděni do sportovního oblečení Wehrmachtu jsme se třepali na nástupišti. Všichni, jež našli odvahu přenocovat ve vojenském táboře, se nakonec kromě důstojníků dostavili na rozcvičku. Po cca 15 minutách, kdy jsme se rozhýbali a kdy nás sledovaly nechápavé pohledy příslušníků Rudé armády, jsme rozcvičku ukončili a šli jsme se nasnídat.
   Po snídani byl vyhlášen nástup, na němž byli všichni účastníci akce, to znamená 55 Němců a 64 Rusů přivítáni. Dověděli se pravidla a následně byli zkontrolováni Policií ČR. Kontrola proběhla bez problémů a po jejím skončení byli účastníci seznámeni se scénářem. Úderem 9. hodiny jsme začali provádět nácviky jednotlivých ukázek. Vzhledem k tomu, že jsme se pokusili předvést dosti náročný scénář, bylo nezbytné provést nácviky. Všichni účastníci se nácviku zhostili bez obvyklého brblání a tak jsme zvládli nacvičit obě ukázky do 12.00. Výborný oběd byl vydán a my ve 13.15 čekali na východištích, abychom mohli začít ukázku. Protože diváci ještě chodili, posunuli jsme začátek na 13.45.
   Ukázka začala ústupem ruských vojáků. Kolona byla napadena štukami. Zvuk těchto bombardérů doplňovaly velké ohnivé výbuchy v okolí ruské kolony. Rusové se rozptýlili a vedli palbu na nalétající letadla. Po náletu začali důstojníci urychleně shromaždovat své vojáky. Zdravotníci obvazují zraněné a kolona se přesouvá do vesnice. Na scénu vstupuje německý průzkum. Ten je zmasakrovaný palbou s kulometného hnízda. Přesto se podaří jednomu z průzkumníků ustoupit a informovat hlavní kolonu. Německá pěchota se rozvine hned po průchodu soutěskou a zadýmovává prostor před sebou. Pod ochranou dýmu německá jednotka přisouvá dělo. To vede palbu na ruský bunkr. Pěchota zatím umlčuje ochranný oddíl kulometného postavení. Zásahy z děla otřesou osádkou bunkru a ta již není schopna zabránit průniku plamenometného oddílu do perimetru bunkru. Plamenometník vrhá plamen do střílen bunkru a navždy umlčuje tento bunkr. Pěchota se zvedá a v rozvinuté rojnici zatlačuje zbytky ochranného oddílu zpět do vesnice. Pár kroků před prvním stavením jsou německé jednotky napadeny prudkou palbou a okamžitě se stahují zpět. Německý velitel dává pokyn a do prostoru soustředění přijíždí nákladní auta vezoucí nezbytné zásoby. Také se buduje polní obvaziště, kde se okamžitě ujímá své role doktor se sestrami. A hned má co dělat, neboť při průzkumu je těžce raněn snajprem německý voják.
   Němci vysílají směrem k vesnici průzkumný prostředek Sdkfz 222. Rusové na něho vedou zuřivou palbu a odkrývají schované dělo Zis-2. Velitel 222 simuluje zásah. Zastavený obrněný vůz začíná fungovat jako předsunutá pozorovatelna. Na vesnici je podniknut útok německými pěšími jednotkami. Podle instrukcí z 222 je zahájen dělostřelecký přepad, který dopadá na hlavní místa odporu ve vesnici. Němci dobývají z chodu budovu sovchozu a pokračují levým obchvatem směrem k Zisu. Do vesnice proniká menší jednotka Wehrmachtu, ale je zastavena prudkou ruskou obranou. Němci stahují své raněné na obvaziště. Doktor má plné ruce práce. Přes značné ztráty se Němcům podaří dobýt postavení ruského děla. Rusům hrozí obklíčení ve vesnici. 222, která se mezitím zapojila do boje, je zničena pomocí protitankových zbraní ve vesnici. Rusové zasazují do boje svoje zálohy, podporováni obrněným vozem se snaží proniknout do vesnice. Velení Werhmachtu dává pokyn ke stažení levého křídla a umožňuje Rusům proniknout do vesnice. Ruský velitel se snaží využít situace a pokračuje v útoku. Situaci mu ulehčuje závada na těžkém kulometu, jenž měl střežit týl německé armády. Ranění z nemocnice, kteří jsou schopni pohybu utvoří improvizovanou obranu. Rusům se skoro podaří proniknout k obvazišti. Probíhá boj muže proti muži. V té chvíli se do boje vrhá skupina německých vojáků na levém křídle. Napadá bok ruských útočících vojáků a ruský útok je rozbit. Zbytky ruských vojáků se stahují do vesnice. Němci uzavírají obklíčení vesnice a zahajují vyčištění prostoru od posledních obránců. Boj končí, skupinky Rusů, které se vzdaly, jsou odváděny do zajeti a Němci konsolidují obranu vesnice.

   Tak takhle nějak viděl divák první ukázku. Dle ohlasu publika si myslím, že i přes scénáristickou náročnost se nám povedlo zvládnout tuto ukázku dobře. Po první ukázce jsme divákům představili sovětské uniformy a dokonce i náš komentátor, který již mnoho let komentuje takové akce, jako je třeba Cihelna, nám přišel říci, jak se mu tato přehlídka líbila. Dále diváci mohli spatřit obsluhu německého protitankového děla a statické ukázky byly ukončeny předvedením obsluhy kulometu MG42.

   Druhá ukázka začala scénou přepadení ukrajinské hlídky. Ta byla zneškodněna a místo ní se převlékli partyzáni. Zbytek partyzánské skupiny se připravil a čekal na příjezd německé kolony. Ta projela soutěskou a zastavila u falešné hlídky. Zde byla ujištěna, že cesta je volná a bezpečná. Auta se rozjela a vjela přímo do nachystané pasti. Ozvala se prudká střelba. Němci se sice snažili bránit, ale dobře rozestavení partyzáni je rychle zlikvidovali. Partyzáni se vrhli na mrtvé německé vojáky a začali je obírat. Zároveň rabovali kolonu. Jediný, kdo přežil přepad, byl mladý příslušník zbraní SS. Toho partyzáni vyvlekli a poté, co ho brutálně zmlátili, byl oběšen.
   V té chvíli soutěskou zazní vyděšené volání partyzánské hlídky, že se blíží německé posily. Partyzáni se začínají stahovat, ale přesto nestihnou opustit bojiště dost rychle. Rozezlení němečtí vojáci, jež nacházejí mrtvoly svých zmasakrovaných druhů, neznají slitování. Ženou protivníka z vesnice. Když už to vypadá s partyzány špatně, ozývá se palba kulometu a Němci jsou zastaveni. Protože nevědí, proti jak silnému protivníkovi bojují, raději se stahují do vesnice. Zde provedou prohlídku a najdou schované zbraně. Ukrytého partyzána na místě popraví. Obyvatelstvo celé vesnice je vyhnáno a je vydán rozkaz k vypálení vesnice. Dílo zkázy provádí německý plamenometník. Kouř z vypálené vesnice ukončuje poslední dějství druhé ukázky.

   Stejně jako první, tak i druhá ukázka proběhla podle plánu. Diváci odcházeli doufám spokojeni a snad se s nimi spatříme příští rok na námi pořádané akci v Modřicích znovu.
   

FOTOGALERIE MICHAELA WECKER

FOTOGALERIE BIMOV.M

   Zapsal Michal Křišťál
   
   Fotografie laskavě poskytli Boris Moskovský a Michaela Wecker

[ Zpět k seznamu kapitol ]
 

NAVRCHOLU.cz

 

Vojensko - historický klub Erika Brno, Viniční 136, 615 00 Brno
 
webmaster@militaryclub.info

© 2010 VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena.