logo klubu

Vojensko - historický klub Erika Brno

KRÁLICKÁ  PEVNOSTNÍ  OBLAST

Nejsilněji opevněné území Republiky československé a jeden z nejvíce opevněných úseků hranic v  Evropě představovala ve 30. letech 20. století oblast okolo městečka Králíky, zejména prostor mezi kótou Maliník a Adam. Na poměrně malém území tu kromě lehkých objektů a pěchotních srubů byly vybudovány také tři mohutné dělostřelecké tvrze s rozsáhlými podzemními prostory. Část pevnostních staveb v okolí Králík je zpřístupněna veřejnosti a my Vás na návštěvu těchto unikátních vojensko-historických a stavebních památek, svědků pohnuté doby, srdečně zveme. 

Muzeum československého opevnění – dělostřelecká tvrz BOUDA, před kterou se nacházíte, je kulturní památkou ČR, jejíž návštěvu by si neměl nikdo ze zájemců o vojenskou historii nechat ujít. Jedná se dosud o největší v původní podobě zpřístupněný objekt čs. opevnění. V rámci prohlídek lze navštívit pět bojových objektů tvrze, projít stovky metrů podzemních chodeb a sálů (filtrovnu, podzemní elektrárnu, sklady munice, válečná kasárna, chodby s úzkorozchodnou železniční tratí...), shlédnout ukázky pancéřových prvků opevnění (zbytky po německých zkouškách z doby okupace a pracích Kovošrotu). Rozsáhlé jsou pozůstatky staveniště tvrze a především stopy po dělostřeleckých a ženijních zkouškách, kterými tvrz prošla v době okupace a krátce po skončení 2. světové války. 
Provozovatel: Společnost přátel československého opevnění; Pražská 947, Kolín II, 280 02
Tel. kontakt: 777 647 114 (záznamník)
Provozní doba:
Od 1. 5. do 30. 9. denně, v měsíci říjnu o víkendech a ve státní svátek. Vstupy do podzemí v červenci, srpnu denně od 11 do 16 hodin. V květnu, červnu, září a říjnu vstupy v 11, 13 a 15 hodin.
Přístupové trasy:
Po značených turistických cestách od parkoviště u chaty na Suchém vrchu (červená 3 km), ze zastávky ČD v obci Těchonín (zelená 6,5 km), ze zastávky ČD v Mladkově (červená 6 km), žlutá značka – naučná stezka Betonová hranice (nutno odbočit na červenou!), z Lichkova od stanice ČD (zelená 7 km), z náměstí v Králíkách (červená 12,5 km), z Jablonného nad Orlicí (červená 13,5 km).

Muzeum československého opevnění z let 1935–1938 pěchotní srub K – S 5 „U potoka“ se nachází v pokročilé fázi rekonstrukce. Má dochovány původní střílny, vytržené pancéřové zvony nahrazují zdařilé makety. Zaujme množstvím původního vnitřního zařízení, ukázkami výzbroje, několika expozicemi a malou naučnou stezkou okolím objektu. 
Provozovatel:
Klub vojenské historie „Kralka“ 
Tel. kontakt:
777 027 004  
Provozní doba:
Od 1. 5. do 31. 10. každou sobotu od 9 do 17 hodin, od 1. 7. do 31. 8. každou sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin.
Přístupové trasy:
V Červeném Potoku odbočit u kostela směrem na Dolní Moravu. V této obci začíná u autobusové zastávky stezka vedoucí k objektu vzdálenému 400 m. Dále v obci u hlavní silnice je odstavná plocha pro automobily i autobus.

Památník obránců vlasti – pěchotní srub K – S 8 „U nádraží“ je objektem v pokročilé fázi rekonstrukce s velkým množstvím vnitřního zařízení, několika expozicemi a dochovanými stopami zkušebního postřelování z roku 1940. Návštěvníci zde mají možnost shlédnout pevnostní protitankový kanón vz. 36. Jedná se o velmi zdařilou kopii původní zbraně. Ve vstupu do srubu se nachází pamětní deska plk. Boreckému. 
Provozovatel:
Klub přátel armády 
Tel. kontakt:  244 465 356, 603 595 021  
Provozní doba:
Od 1. 4. do 31. 10. každý poslední víkend v měsíci a ve státní svátky od 10 do 18 hodin, v den před pracovním dnem do 15 hodin. 
Přístupové trasy:
Objekt je situován asi 50 metrů od zastávky ČD v obci Červený Potok.
 

Dělostřelecká pozorovatelna K – S 12b „Utržený“ je místem dalekého výhledu. Tento srub je unikátním třípatrovým objektem, postupně rekonstruovaným do původní podoby. Ve stropní desce srubu se dochoval originální pancéřový zvon – jediný na Králicku. Původní jsou rovněž pancéřové dveře a nádrže na vodu.
Provozovatel:
Klub přátel československého opevnění „Utržený“
Tel. kontakt:
 516 467 258, 605 586 283
Provozní doba:
Od 1. 5. do 31. 10. každý sudý víkend v měsíci, v říjnu též ve státní svátek.
Přístupové trasy:
Po označené stezce začínající před Červeným Potokem v lesíčku, vpravo od silnice. Jedná se o pozemek v soukromém vlastnictví, přes který je nutno projít, doporučuje se maximální ohleduplnost.

Pěchotní srub K – S 14  „U Cihelny“ je svými osudy proslulý objekt. Probíhá  zde rekonstrukce a nejdete tady první expozice. Zajímavé jsou především dobře zachovaná místnost pro pevnostní minomet, unikátní úprava pro pancéřovou oponu protitankového kanónu, stopy postřehovacích zkoušek z roku 1940 a pamětní deska četaři Hradovi.
Provozovatel:
Pro město Králíky Sekce K – S 14 Králíky Vojensko-historického klubu Erika Brno
Tel. kontakt:
603 517 932, 465 632 466 (Vojenské muzeum Králíky)
Provozní doba:
Nepravidelně o víkendech a ve státní svátky od 9 do 18 hodin (změna vyhrazena!).
Přístupové trasy: Objekt se nachází v bezprostřední blízkosti Vojenského muzea Králíky u silnice z Králík do Prostřední Lipky.

Pěchotní srub K – S 15 „U lípy“ prochází základním zpřístupněním a rekonstrukcí. Je názornou ukázkou ničení objektů těžkého opevnění zkušebním postřelováním a trháním za okupace a těžbou pancéřových prvků.
Provozovatel:
Skupina nadšenců
Tel. kontakt: 737 933 685, 723 849 232
Provozní doba: Každou neděli od 10 do 16 hodin, nebo po dohodě, viz tel. kontakt
Přístupové trasy:
Polní cestou odbočující doleva za továrnou Teslamp ze silnice Králíky Prostřední Lipka, nebo po zbytcích překážkového systému od pěchotního srubu K – S 14 „U Cihelny“.

Vojenské muzeum Lichkov – pěchotní srub K – S 32 „Na růžku“ – zde naleznete zčásti rekonstruovaný pěchotní srub s několika expozicemi: Čsl. obrněná technika (modely a fotografie); čs. opevnění; historie bezmotorového létání (dobové materiály); čs. obrněné jednotky (modely techniky, výstroj, fotografie,...)
Provozovatel:
DK Praha – sekce ForteG
Tel. kontakt:
603 393 575
Provozní doba:
Nepravidelně o víkendech a ve státní svátky, informace viz tel. kontakt.
Přístupové trasy:
Objekt se nachází asi 100 metrů vpravo od silnice z Mladkova do Lichkova a vede k němu polní cesta.

Pěchotní srub K – S 36 „Pod Adamem“ je v počáteční fázi základní rekonstrukce. Jedná se o nejvíce horizontálně stupněný pěchotní srub v ČR, s částečně dochovanými nápisy z roku 1938, místo dalekého rozhledu.
Provozovatel:
Klub Kujebina K 36
Tel. Kontakt:
 777 305 557, 603 902 711

Provozní doba:
Od 1. 4. do 31. 10. vždy poslední sobota a neděle v měsíci od 10 do 17 hodin.
Přístupové trasy:
Z obce Petrovičky pěšky do prudkého svahu trasou lyžařského vleku, objekt se nachází nedaleko jeho horní stanice, nebo po červené turistické značce od Kašparovy chaty, kolem pěchotního srubu K – S 37 „Na rozhledně“ (směr Vlčkovice). Příjezd vozidly k objektu po vojenské komunikaci od Petroviček není povolen!

Muzeum pohraničního opevnění Vrch Adam – pěchotní srub K – S 37 „Na rozhledně“ se nachází ve fázi intenzívní základní rekonstrukce. Připravováno je několik expozic, kromě tématu čs. opevnění představí též problematiku Stráže obrany státu, celní a finanční stráže.
Provozovatel:
Pavel Minář, Řadová 912, Žamberk 564 01
Tel. kontakt:
465 614 909, 603 177 364
Provozní doba:
Od 1. 4. do 31. 10. vždy poslední sobota a neděle v měsíci od 10 do 17 hodin.
Přístupové trasy:
Po červené turistické značce od Kašparovy chaty směrem na Vlčkovice, nebo opačným směrem, z Vlčkovic na Kašparovu chatu. Také z obce Petrovičky pěšky do prudkého svahu trasou lyžařského vleku, objekt se nachází nedaleko jeho horní stanice. Příjezd vozidly k objektu po vojenské komunikaci od Petroviček není povolen! 

Muzeum pohraničního opevnění Vrch Adam – pěchotní srub K – S 46 „V zátiší“ je v počáteční fázi základní rekonstrukce zaměřené především na exteriéry objektu. Připravována je všeobecná vojensko-historická expozice.
Provozovatel:
Klub vojenské historie „Zátiší“
Tel. kontakt:
736 165 619, 736 100 014, 465 635 710
Provozní doba:
Od 1. 4. do 31. 10. vždy poslední sobota a neděle v měsíci od 10 do 17 hodin.
Přístupové trasy:
Z Českých Petrovic pěšky okolo fotbalového hřiště po asfaltové cestě, pak po polní cestě směr kóta Adamu. Po zelené turistické značce z obce Pastviny podél potoka Bublačka. U prvních chalup vpravo do prudkého svahu přes objekt K – S 47 „V dolině“.

Lehký objekt vz. 37 č. 111 (typ A-160 zesílený, šikmý) je z části rekonstruovaná pevnůstka s prvními exponáty a částmi původní vnitřní výbavy.
Provozovatel:
Skupina nadšenců
Tel. kontakt:
732 158 287, 728 924 774
Provozní doba:
Každý poslední víkend v měsíci a vždy v době bojových ukázek v rámci akce „Mobilizace Cihelna“, nebo po dohodě viz tel. kontakt.
Přístupové trasy:
Nejlépe od Vojenského muzea Králíky.

Lehký objekt vz. 37 č. 112 (typ A-180 zesílený) představuje další z části rekonstruovanou pevnůstku s prvními exponáty a částmi původní vnitřní výbavy. Tento objekt bývá zapojován do bojových ukázek během akcí „CIHELNA“.
Provozovatel:
Klub vojenské historie Bruntál
Tel. kontakt:
 723 939 914

Provozní doba:
Po předchozí dohodě, viz tel. kontakt.
Přístupové trasy:
Nejlépe od Vojenského muzea Králíky, leží v jeho bezprostřední blízkosti.

Lehký objekt vz. 37 č. 113 (typ A-180 zesílený) je třetí z pevnůstek kolem pěchotního srubu K – S 14, která je z části rekonstruována a v návštěvní době je vybavena exponáty a částmi původní vnitřní výbavy.
Provozovatel:
Historicko-vojenský klub „Hraničářský pluk 6“ – Brno
Tel. kontakt:
777 038 784, 777 604836

Provozní doba:
Po předchozí dohodě, viz tel. kontakt.
Přístupové trasy:
Nejlépe od Vojenského muzea Králíky.

Lehký objekt vz. 37 č. 24 (typ A-120 zesílený) je další ukázkou z části rekonstruované pevnůstky s fragmenty původní výbavy.
Provozovatel:
Radek Podolský, Vladislava Vančury 723, Králíky 561 69
Tel. kontakt:
465 631 224, 607 635 782
Provozní doba:
Po předchozí dohodě, viz tel. kontakt.
Přístupové trasy:
Objekt se nachází vlevo, bezprostředně u silnice z Králík do Prostřední Lipky.

Lehký objekt vz. 37 č. 25 (typ A-180 zesílený) je prozatím poslední ze skupiny přístupných a již částečně rekonstruovaných pevnůstek vz. 37 severně Králík.
Provozovatel:
Marian Villím, Zahradní 25, Králíky, 561 69
Tel. kontakt:
721 958 425
Provozní doba:
Po předchozí dohodě na kontaktní adrese.
Přístupové trasy:
Nejlépe od Vojenského muzea Králíky.

Muzeum lehkého opevnění na Adamu – lehké objekty vz. 37 č. 35 (typ A-160 šikmý) a 36 (typ B1-80) jsou z části rekonstruovanými a vybavenými pevnůstkami.
Provozovatel:
Jakub Jetmar, F. V. Heka 814, Letohrad, 561 51
Tel. kontakt:
732 504 997
Provozní doba:
Od 1. 4. do 31. 10. vždy poslední sobota a neděle v měsíci od 10 do 17 hodin.
Přístupové trasy:
Nejlépe od pěchotního srubu K – S 37 k pěchotnímu srubu K – S 38 a odtud se dáte lesní cestou doleva. Příjezd vozidly k objektu po vojenské komunikaci od Petroviček není dovolen !

Vojenské muzeum Králíky (VMK) je ústředním, celoročně provozovaným objektem v Králické pevnostní oblasti. Expozice jsou zaměřeny na historii československé a české armády, na spojence a nepřátele Československa v roce 1938, na čs. opevnění, historii odboje a okupaci, na vojenské osobnosti a problematiku obrany státu. VMK je východištěm k dalším muzeím a památníkům v KPO. Expozice obsahují například munici, těžkou bojovou a vojenskou techniku, prostředky ochrany proti bojovým otravným látkám a zbraním hromadného ničení, materiály o osobnostech (životní osudy významných mužů – vojáků: armádní generál Ludvík Krejčí, brigádní generál Bohuslav Fiala); výstroj a pěchotní výzbroj.
Provozovatel:
Pro město Králíky provozuje ARMY FORT s. r. o.; Gajdošova 24, Brno, 615 00
Tel. kontakt:
465  632 466, 604 407 901

Provozní doba:
Celoročně každý den od 10 do 16 hodin.
Přístupové trasy:
Do areálu se dostanete silnicí z Králík na Prostřední Lipku. Pro pěší z Velkého náměstí v Králíkách po červené turistické značce směr Prostřední Lipka.

Při Vojenském muzeu Králíky pracuje Turistické informační centrum čs. opevnění, které podá podrobnější informace o jednotlivých lokalitách a nabízí informační a propagační materiály o čs. opevnění na území celé ČR

Na kontaktních telefonních číslech je možno dohodnout individuální termín návštěvy muzeí a památníků.
Podrobnější informace o jednotlivých muzeích a památnících získáte v Turistickém informačním centru ve Vojenském muzeu Králíky, dále na www.armyfort.com, nebo na jednotlivých kontaktních telefonních číslech.

[ Zpět ]

Vojensko - historický klub Erika Brno, Viniční 136, 615 00 Brno
webmaster@militaryclub.info

© 2003 - VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena.