logo klubu

Vojensko - historický klub Erika Brno


Tobrucký válečný hřbitov
Tobruk war cemetery

Pojďte s námi navštívit spojenecký válečný hřbitov v libyjském Tobruku a pokloňte se
s námi památce těch, kteří při obraně tohoto severoafrického přístavu položili své životy. Zde, na tomto opuštěném místě daleko od svých vlastí, leží spojenečtí vojáci z celého světa. 
A mezi nimi, společně s Poláky, Indy, Australany a jinými národy i 18 Čechoslováků.
Proto s úctou vstupme na tato místa, neboť jak je psáno na hřbitovním obelisku: 
"Toto je posvátná země, protože v ní leží ti, kteří položili své životy za svobodu své země..."

Můžete si vybrat buď fomát mpg (2,9 MB) nebo lepší rozlišení ve formátu avi (2,6 MB - kodek DivX).

Let you go with us to visit the Alies Military cemetery in Tobruk and, please, pay a tribute to the soldiers who laid down their lifes for defense this nordafrican port. Here, in this deserted place rest alies soldiers from whole world.
And between them, together with British, Southafrican, Polish, Australian, Indian, French and others sleep also 18 Czechoslovakian soldiers.
Let's go and be silence because how is written in the cemetery memorial: "This is hallowed ground for here lie those who died for their country." "THEIR NAME LIVETH FOR EVERMORE"

You can choose between DivX( 2,6MB ) or MPEG-1( 2,9MB) video codecs. DivX video is in better quality.

Kliknutím se spustí video (avi)

[ Zpět ]

Vojensko - historický klub Erika Brno, Viniční 136, 615 00 Brno
vhk-erika@email.cz

© 2001 - VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena.