logo klubu

Vojensko - historický klub Erika Brno 


Zajímavosti

      V Ý Z V A 
VHK Erika Brno začal spolupracovat s tvůrcem zajímavé stránky
Photos of the Great War (World War One Image Archive)  panem Rayem Mentzerem. 
Tato stránka, jak to již vyplývá z jejího názvu, je vlastně obrazovým archivem naskenovaných původních fotografií, snímků z dobového tisku a publikací o 1. světové válce. Autor si klade za cíl shromáždit co nejvíce snímků, aby nikdo a nic nebylo zapomenuto. 
Proto Vás vyzýváme - pokud máte ve svých sbírkách nebo v pozůstalostech po svých příbuzných fotografie, pohlednice, atd. z období 1. sv. války, připojte se k našemu snažení.
 

[ Zpět ]

Vojensko - historický klub Erika Brno, Viniční 136, 615 00 Brno
vhk-erika@email.cz

© 2000 - VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena.