logo klubu

Vojensko - historický klub Erika Brno 

Upoutávky

  Prosba o pomoc ze Slovenské republiky

Dobrý deň,
Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc. Pracujeme na príprave medzinárodného filmového projektu „Ako sa varili dejiny“. Na dokumentárnom filme budú participovať okrem Slovenska aj Česká republika, Maďarsko, Rusko, Srbsko, Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia.
Režisérom filmu je Peter Kerekes (3.4.1973, Kosice). V rokoch 1991- 1998 študoval na Katedre filmovej a televíznej réžie Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave, kde od roku 2003 pôsobí ako externý pedagóg. Jeho filmy zíkali celý rad ocenení na domácich a zahraničných festivaloch. Na Fóre mladého filmu (po 15 rokoch) v roku 1999 bol výber jeho tvorby uvedený v sekcii Igor Chaun a Peter Kerekes - dokumenty. Za svoje filmy získal Igrica a celý rad ocenení na festivaloch doma (Áčko, Etnofilm Ćadca, Art Film Trenčianske Teplice) i v zahraničí (Mediawave Gyor, 26. Internationale Studentenfilmtage Potsdam – Babelsberg, Internationales Kurzfilmfestival „Wie wir leben“, Mníchov, 42. medzinárodný festival dokumentárnych a animovaných filmov, Lipsko, MF Monte Carlo).
Témou filmu je vojenská kuchyňa. Cieľom filmu je nakrútiť film o dejinách dvadsiateho storočia cez subjektívny pohľad vojenských kuchárov. Hľadáme informácie a dokumentačné materiály o žijúcich vojenských kuchároch z nasledovných období:
- Vojenskí kuchári z obdobia prvej ČSR
- Vojenskí kuchári samostatnej SR
- Vojenskí kuchári počas SNP
- Vojenskí kuchári v pohraničných jednotkách na rakúskej strane
- Vojenskí kuchári v roku 1968
- Vojenskí kuchári z obdobia rozdelenia ČSFR po roku 1993.

Pomohli by nám akékoľvek informácie žijúcich pamätníkov týchto dejinných udalostí, ktorí by nám vedeli pomôcť.

S pozdravom
Slávka Daubnerová
asistent réžie

 

BUNKRY A DROGY

………. Když dáme tyto slova dohromady, vybaví se nám spíše spojení nočních klubů a drogové kriminality. Všechno je však jinak…

K S-14 - exterierI konec roku 2003 jsme strávili na linii čs. opevnění z let 1935 – 1938, konkrétně na pěchotním srubu K – S 14 „U Cihelny“ v Králíkách. Tento vzácný objekt, na kterém je poznat, že přes něj přešly dějiny, spravujeme v rámci Vojensko – historického klubu ERIKA Brno již dlouhou dobu ve svém volném čase za podpory dalších nadšenců.
Když mi před více jak rokem domluvil můj klubový kolega, policista z Prahy 4, kontakt s kpt. Vaněčkem z Národní protidrogové centrály v zájmu organizace našeho Dětského dne, netušil jsem, že by mohl historický objekt v Králíkách dostat zcela nového ducha, ale stalo se.
Po výměně informací a zkušeností z oblasti výstav a prevence sociálně patologických jevů jsme dospěli k názoru, že neskončíme pouze u protidrogového Dětského dne v červnu 2003 (navštívilo jej na 300 dětí s rodinami z ústecko-orlicka), ale že naše pravidelné pevnostní turisty překvapíme. V podzemí studené pevnosti upozorníme na současný problém, kterým drogy bezesporu jsou, a tak vznikla výstava s drogovou tématikou. Byla instalována v podzemní filtrovně vzduchu a strojovně. Prostory pro tuto výstavu byly vybrány nikoli náhodou. Navozují pocity, které k tomuto problému patří.K S-14 Expozice věnovaná historii Expozice dokumentuje na konkrétních případech činnost Národní protidrogové centrály. Ukazuje způsoby identifikace zajištěných drog a jejich zjišťování v lidském organismu. Samotný ráz výstavy byl podpořen rekonstrukcí části bytu na drogách závislých osob a dětským pískovištěm s atributy uživatelů drog. Na výstavě jsou umístěny srozumitelné informace o destrukci lidského organismu vlivem užívání drog a výstava se věnuje i problému v současné době velice oblíbených drog Extáze a marihuany.
Našimi návštěvníky jsou převážně rodiny s dětmi a žáci základních a středních škol. Jedná se o skupiny, kterých se prevence sociálně patologických jevů bezprostředně týká. V průběhu celého roku jsme se zaujetím zkoumali reakce návštěvníků. Pěchotním srubem jich od instalace výstavy prošlo 2 734. Akci MOBILIZACE 2003 pořádanou ve spolupráci s AČR pak navštívilo na 8000 osob. A reakce? Zcela pozitivní včetně novinářů. Očekával jsem, že mnoho lidí nebude spokojeno s plynulým přechodem výstavy o čs. vojenských dějinách v horním patře objektu do výstavy o drogách v jeho podzemí. Úplný opak byl pravdou. Reakce rodičů s ratolestmi jsou spontánní a upřímné.
Co však považuji za důležité: Králicko patří a vždy patřilo mezi rizikové oblasti z důvodu blízkosti státní hranice.K S-14 expozice věnovaná současnosti V oblasti docházelo k nelegálnímu pašování zboží a přechodům osob a zapojení se do programu prevence a vlivu na děti a mladistvé na ústecko-orlicku má hlubší smysl. Nápad neskončit jen u ohraničené výstavy, ale i její budoucí rozšíření jsem presentoval u ředitele Národní protidrogové centrály plk. JUDr. Jiřího Komorouse. Navštívil jsem ho v druhé polovině roku 2003, abych mu objasnil a vysvětlil smysl našeho snažení a setkal jsem se s jeho pochopením. Myslím, že symbiosa vzájemné spolupráce mezi námi, kteří dáváme dohromady část naší vojenské historie a mezi policisty, kteří procházejí nekonečným bojem s drogovou kriminalitou existuje.
Dalším přínosem je i fakt, že z rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Orlicí od roku 2003 na rekonstrukci objektu muzea pracují i odsouzení k veřejně prospěšným pracím. 

Ke každému zhodnocení patří řádný závěr a proto zde vyslovuji, jako správce pevnostního muzea, jednoznačné stanovisko, že bychom velmi rádi výstavě poskytli v roce 2004 více prostor, aby mohla mít širší měřítko. Náš zájem o tyto aktivity na K-14 v Králíkách podporuje i smutná skutečnost a tou je dostupnost tzv. lehkých drog na zábavách a diskotékách přímo v Králíkách a okolí. Toto mne i nadále přesvědčuje o smysluplnosti naše konání.
Za naše občanské sdružení VHK ERIKA Brno bych chtěl poděkovat NPC za realizaci výstavy. Za materiální podporu, které se nám dostává jinak velmi zřídka děkuji firmě DINEX a TOM INTERIER DESIGN z Pardubic.

Bc. Richard M. Sicha
předseda sekce K – S 14 Králíky
VHK ERIKA Brno

  Děti z Králík a okolí soutěžili s ERIKOU

To, že cestování v čase není nemožné se přesvědčili návštěvníci dětského dne ERIKA proti drogám v sobotu poslední květnový den dopoledne na Velkém náměstí v Králíkách. Herci (většinou pražští policisté) z klubu vojenské historie Čs. úderníci Praha předvedli všem přihlížejícím cyklus „Století policie“ a tak se diváci mohli seznámit s některými živými příběhy z boje proti zločinu. Dále si všichni mohli zblízka prohlédnout stejnokroje četnictva a policie v jejich vývoji od první republiky až po 80. léta dvacátého století. Vyloupení pokladny, přepadení pošty, dopadení řemeslných zločinců i úspěšné dopadení šiřitelů narkotik….to vše bylo možné vidět v průběhu dopoledne. Svým hudebním uměním vše doplňovala nová kapela z Králík „VRÁNY“ a navíc měli všichni možnost prohlédnout si zásahová vozidla PČR včetně speciálního vozidla Renault LAGUNA vybaveného pro identifikaci dopravních přestupků neposlušných řidičů. Celní správa z výcvikového střediska Prostřední Lipka předvedla své umění s vycvičenými psy, kteří bravurně vyhledali v zavazadlech pašeráků omamné a psychotropní látky. Zkrátka bylo vidět, že na boj s drogami a s narkomafiemi jsou policisté i celní správa připraveni.
Aby nebylo vše jen ke koukání, odpoledne se zájemci přesunuli do prostoru před muzeem čs. opevnění, srubu K – S 14 „U Cihelny“ kde se zúčastnili množství různých her. Ti neodvážnější, kteří statečně překonali všechna stanoviště byli odměněni a jména úspěšných sportovců z řad dětí i mládeže, která byla zapsána zveřejňujeme.
Mezi tím co děti soutěžili si dospělí mohli ve srubu prohlédnout novou výstavu o drogové kriminalitě a zásazích Národní protidrogové centrály Ministerstva vnitra ČR, která „bez obalu“ ukazuje tvrdou realitu ohledne drog v České republice. Tato výstava je pouze začátkem, neboť do srpna bude rozšířena o zajímavé exponáty i nově dokumentované události.
Všem soutěžícím gratulujeme k vítězstvím a účasti. 
Současně touto cestou upřímně děkujeme jménem VHK ERIKA Brno všem našim přátelům a podporovatelům z Králík, Prahy, Brna, Kopřivnice, Ústní nad Orlicí a Hradce Králové, díky kterým se akce mohla konat, neboť se letos nenašel ani jediný sponzor. Akci připravujeme i příští rok a těšíme se na případné zajímavé podněty a nápady, které bude možné realizovat.

Za VHK ERIKA Brno
Bc. Richard Sicha

DĚTSKÝ DEN V KRÁLÍKACH
„ERIKA PROTI DROGÁM“
31. května 2003

V návaznosti na úspěšný dětský den v loňském roce, který se konal v Králíkách u pěchotního srubu K – S 14 „U Cihleny“, v blízkosti Vojenského muzea Králíky, připravil Vojensko-historický klub ERIKA Brno pro děti i dospělé z Králicka i letos dětský den, tentokrát s úplně novým programem a několika překvapeními.
Lidské zdraví, zvířata, zábava, soutěže a policisté! Že tato kombinace nejde příliš dohromady? Kdo si to myslí, tak se jistě plete. Na důkaz reálnosti tohoto spojení jsou všichni zváni dne 31. května 2003 na náměstí do Králík, které se promění v podium pod širým nebem. Odpoledne bude program pokračovat tradičně u srubu K – S 14 „U Cihelny“ různými soutěžemi pro děti.
Proč toto téma? Celou naši společnost, školičky a školy pro malé a velké, které u nás máme, trápí skutečnost, že u nás stoupá počet dětí a mladistvých, kteří patří mezi uživatele drog a látek poškozujících lidské zdraví. Organizátoři dětského dne se letos zaměřili právě na toto téma. O drogách veřejně a bez obalu. Na dětském dni uvidíte živé ukázky se speciálně cvičenými psy celní správy pro vyhledávání drog. Dále ukázky z činnosti odborníků z Národní protidrogové centrály Ministerstva vnitra ČR, kteří mají připravený speciální program pro veřejnost s ukázkou výstroje, výzbroje a policejní techniky. Vše bude doplněno účinkováním místní kapely a svoji účast rovněž přislíbil i Klub vojenské historie Čs. úderníci Praha. Tento klub má ve svém repertoáru připraveno vystoupení „Století policie“, kde shlédnete v ukázkách na náměstí výjevy, které znáte zejména ze slavných českých pořadů a filmů, jako byli „Hříšní lidé města pražského“, nebo nového seriálu „Četnické humoresky“. Děti si budou moci prohlédnout zblízka uniformy, policejní zbraně, daktyloskopické speciální soupravy z počátku minulého století a budou si moci vyzkoušet i sejmutí otisků prstů.
Vojensko-historický klub ERIKA Brno dále připravil, u zmíněného pěchotního srubu za městem, mnoho soutěží o ceny pro děti i dospělé. Takže neváhejte a přijeďte. Na tomto objektu bude v ten stejný den i vernisáž unikátní výstavy „Národní protidrogová centrála policie České republiky“ s dosud nevystavovanými exponáty týkajícími se dějin pašeráctví drog.

PROGRAM:
9:00 Zahájení dětského dne na Velkém náměstí v Králíkách (Účinkuje kapela VRÁNY z Červené Vody)
10:00 Živé ukázky „STOLETÍ POLICIE“ (zábavné výjevy z dějin četnictva a policie 1900 – 1989)
- Ukázky výcviku psů Celní správy MF ČR a POLICIE ČR
- Ukázky z činnosti Národní protidrogové centrály MV Praha
13:00 Zahájení výstavy „Národní protidrogová centrála policie České republiky“ doplněné fotografiemi pana Petra Soukopa o letecké službě policie ČR. (na objektu K – S 14 „U Cihelny“, po levé straně silnice mezi Králíky a Prostřední Lipkou)
14:00 Sportovně-zábavné soutěže o ceny pro děti i dospělé (tamtéž)
15:30 Přednáška experta NPC p. Vaněčka „Drogová scéna v ČR z pohledu Policie České republiky“ (Určeno pro rodiče a pedagogy, kteří se zde dozví co dělat v případě podezření, že dítě užívá drogy.)
18:00 Ukončení programu a vyhlášení vítězů a nejodvážnějších soutěžících

Zde si můžete stáhnout propagační plakát akce (formát .pdf, 199kB)!

Podrobné informace na tel. č. 603 517 932, e-majl: rollo@centrum.cz
Uvítáme jakékoli sponzory, ale i místní firmy, které dokáži pomoci s dárky pro děti nebo přímo svojí účastí na zajímavé akci.

První společný víkend muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti = premiéry nových expozic a exponátů!

V sobotu 26. a v neděli 27. dubna 2003 proběhne První společný víkend muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti. Provozovatelé všech šestnácti přístupných, nebo zpřístupňovaných objektů otevřou i mimo běžné zvyklosti, prodlouží otevírací dobu jednotlivých objektů a připravují pro návštěvníky řadu atrakcí. Zajímáte se o vojenskou historii? Pak si přijdete na své – ve všech objektech Vás čeká něco nového! Na některých muzeích bude možné shlédnout průvodce v dobových uniformách s dobovou výzbrojí, různé výstavy a další. Chystá se také několik skutečně významných premiér! Samozřejmostí bude prodej pevnostní literatury a upomínkových předmětů, včetně replik výzbroje, výstroje a deaktivovaných zbraní. Objekty, které budete moci shlédnout, uvádí následující text a jsou řazeny z východu na západ, od obce Dolní Morava po České Petrovice.
Další informace zde!

  OKRESNÍ MUZEUM VE VYSOKÉM MÝTĚ
Vás srdečně zve na výstavu:

VYSOKOMÝTŠTÍ TŘICÁTNÍCI
30. pěší pluk v letech 1918 – 1939
Vysokomýtští třicátníci
29. září – 17. listopadu 2002

Výstava dokumentuje činnost ve své době slavného 30. pěšího pluku Aloise Jiráska od bojů na východním Slovensku v letech 1918–1919 až po osudové březnové dny roku 1939.

Expozice je sestavena z dobových dokumentů a bohatého fotografického materiálu. Vše je doplněno výzbrojí a výstrojí používanou příslušníky pěšího vojska v letech 1918–1939.
K nejzajímavějším exponátům například patří součásti provizorní uniformy československé armády z let 1918–1919, uniforma vz. 1919, teprve nedávno objevené fotografie dokumentující činnost 30. pluku na Slovensku v letech 1918–1920, deníky 30. pluku z bojů na Slovensku, část uniformy posledního velitele pluku generála Závady a další. Připraven je rovněž krátký film o návštěvě T. G. Masaryka a A. Jiráska u 30. pěšího pluku v roce 1929.

Vernisáž se uskuteční v neděli 29. září 2002 v 13:30 hod. na vysokomýtském náměstí a v budově Okresního muzea ve Vysokém Mýtě. 
Součástí vernisáže bude vystoupení družstva Československé armády z vojensko-historického klubu Erika Brno za doprovodu městské dechové hudby. Současně bude představena publikace Vysokomýtský 30. pěší pluk v bojích o Slovensko v letech 1918 – 1919.

   
Osudové výstřely dne 21.8.1969 otřásly Brnem!

Na Moravském náměstí se dal do pohybu dav studentů a různých lidí kupředu proti kordonu příslušníků Veřejné bezpečnosti a Lidových milicí už kolem desáté hodiny ranní, tento výjev ve středu dne 27.3.2002 byl natolik sugestivní, že se lidé zastavovali a vzhledem k tomu, že úzký filmový štáb Ostravské televize byl vskutku malý, tak někteří nabývali dojmu, že jde o demonstraci a velkým obloukem zrychlujíce svůj krok obcházeli dav.
Sami jsme v nepohodlných stejnokrojích pod pokyny pana režiséra cítili, že je to věc stále živá a velmi smutná. Dostali jsme tentokráte s naší skupinou možnost ztvárnit nešťastnou událost ze srpna 1969. Tušili jsme, že to nebude vůbec jednoduché. Tato rekonstrukce byla už jen ozvěnou onoho osudného dne….

Stále je v živé paměti některých Brňanů osudný den 21.8.1969, kdy se konalo protestní shromáždění u příležitosti okupace Československa armádami Varšavské smlouvy. Zemřela při nich na dnešním Moravském náměstí osmnáctiletá učnice Danuše Muzikářová. Demonstrace za napjaté atmosféry v tehdejší společnosti probíhaly celý den. Demonstranti byli za asistence vodního děla, slzného plynu a obušků vytlačeni ze středu města, které bylo obsazeno příslušníky Lidových milicí a SNB. Asistovali dále i vojáci základní služby ČSLA. Kolem 17.30 se ozvala střelba, někdo v davu zakřičel „Bacha, jsou to ostrý!“. Lidé začali utíkat ke kinu Scala (Moskva), aby se skryli za domy. Na zem však upadla dívka, jako by jí něco srazilo ….
Jaká byla pravda ? Co se tehdy vlastně stalo? Ač nejsme pamětníci této události, byli nám svěřeny některé role v dalším dílu cyklu Osudové okamžiky, připravovaného tvůrčí skupinou Bělohlavý – Daník z České televize Ostrava.

Natáčení bylo náročné a trvalo celý den, aby dokument mohl být proložen dobovými i hranými sekvencemi. I my s napětím očekáváme, zda-li další díl tohoto cyklu České televize přinese alespoň některé odpovědi vztahující se k této události, která zasáhla životy mnoha lidí v Jihomoravské metropoli.

Zpracoval: R.Sicha

Autorkou fotografií je M.Tomášková

    Videokazeta MOBILIZACE CIHELNA 2001 - Den Sil územní obrany AČR 
       24. - 26. srpna 2001

Dvacetiminutový akční sestřih dokumentárních záběrů natočených během bojových ukázek na akci Mobilizace Cihelna 2001 je zdařilou připomínkou společné práce řady klubů vojenské historie, historických vojenských jednotek, majitelů historických vojenských vozidel a AČR. 
Dynamický děj s logickým sledem obrazů podbarveným propracovanými zvukovými efekty a hudbou šitou na míru, vtáhne do válečné vřavy každého příznivce vojenské historie. Dramatický střet čs. příslušníků Stráže obrany státu se sudetoněmeckým Freikorpsem přerůstá na obrazovce v konflikt s nasazením těžké bojové techniky, několika typů dělostřeleckých zbraní, se zdařilou animací náletu střemhlavých bombardérů JU 87 Stuka a detailními záběry na postup útočných ženistů. Navzdory historii je celá tato mocná útočná sila zastavena v protitankových a protipěchotních překážkách a palbách československých pevností a následně vržena zpět za hranici protiútokem čs. pěchoty. Na filmových záběrech je vše prosté a jasné a tak o to víc se závěrečnými titulky filmu vyvstávají vtíravé otázky: „Ubránili bychom se v roce 1938?“ a „Proč jsme se vlastně nebránili?“. A to je také cílem tvůrců této nové videokazety.

„... Zbraně chladí v rukou víc než led, 
potom přišel rozkaz nestřílet.
Pořádně to chlapy změní, když opouštěj opevnění.
Když se slavná vlajka smutně z žerdě spouští.
Polož zbraň!
Odejdi pryč!
Hlavu si chraň! Odevzdej klíč!
Páteře se bortí - totiž muž sám sobě neodpouští...“

Daniel Landa, 1938

Kamera: Martin Kadlčík; hudba: Bohuslav Smetana, ml.; režie: ARMY FORT s.r.o., Brno; produkce: ALIEN Production.
Distribuce: ARMY FORT s.r.o., Tomáš Bartoš, Gajdošova 24, 615 00 Brno, e-mail: pkbartos@telecom.cz
Prodej: Vojenské muzeum Králíky, Prostřední Lipka 1, 561 69 Králíky
Cena: 190,- Kč
© Martin Kadlčík, Za Humny 1420, 688 01 Uherský Brod; e-mail: ubmk@seznam.cz  

    Armádní generál Ludvík Krejčí v dokumentech a fotografiích

Dokumenty, fotografie a další materiál vybrali a připravili Pavel Šrámek a Martin Ráboň

Vydává: Nakladatelství a vydavatelství Spolek přátel československého opevnění Brno, Brno v prosinci 2000 (odběr leden 2001)
formát A5, kvalitní křídový papír, lepená vazba, 100 stran, prodejní cena kolem 170,- Kč, vydáno pouze 1 000 kusů; ISBN 80-86463-02-8

Publikace o armádním generálu Ludvíku Krejčím, náčelníkovi Hlavního štábu československé armády v letech 1933 až 1939, která vychází z výstavy k 110. výročí narození, otevřené v létě 2000 ve Vojenském muzeu v Králíkách.
Obsahuje stručný životopis, hodnocení osoby generála Krejčího, jeho vzpomínky a více než sto (!) unikátních dokumentů a fotografií (73 fotografií a 43 dokumentů) z pozůstalosti, která je v držení rodiny. Nechybí vyobrazení všech vyznamenání a řádů, které Ludvík Krejčí obdržel, ani doklady o rehabilitaci po roce 1989 a o návrhu na udělení řádu Bílého lva v roce 1998.
Jediná kniha svého druhu. Určeno všem, kteří chtějí blíže poznat jednu z největších českých vojenských osobností 20. století.

 

[ Zpět ]

NAVRCHOLU.cz

 

Vojensko - historický klub Erika Brno, Viniční 136, 615 00 Brno
webmaster@militaryclub.info

© 2007 - VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena.