logo klubu

Vojensko - historický klub Erika Brno 

Cihelna 2005

 Home
 Stanovy
 Sekce
 Expedice
 Akce
 Časopis
 Zajímavosti
 Odkazy
 English

 Audio+video  Kniha návštěv

Velitel roty WHLetos jsme se opět významně podíleli na dalším ročníku akce Cihelna. Kolikátý to byl? Už ani nepočítáme … Letošní historická ukázka měla téma Ostravská operace – konec II.sv.války. O průběhu akce a o boji se můžete dočíst na jiných stránkách, například na www.armyfort.com , nebo www.militaryfoto.sk . Bohatou fotogalerii najdete nejenom na uvedených stránkách, ale i na webu pěchotního srubu K-S14 a samozřejmě na našich stránkách.
Málokdo z účastníků akce a ještě míň kdokoliv z návštěvníků si dokáže představit jak taková akce vzniká. Co vše je potřeba zařídit, domluvit a objednat. Na níže uvedených řádcích vám zkusíme přiblížit jak vzniká a jak se organizuje historická ukázka na akci Cihelna.
Cihelna je specifická tím, že je připravována v úzké spolupráci s Armádou České republiky a městem Králíky. Proto se v průběhu roku koná několik koordinačních porad zástupců organizátorů a štábu. Když pominu vyjednávání s armádní „mašinérií“ a další úkony k zajištění celé akce, které souvisí s historickou částí ukázky pouze okrajově, pořád je toho hodně, co se musí pro zdar historické ukázky zařídit.
Začíná se od scénáře, který musí zapadat do „doby“ ztvárnění a musí být také zkoordinován s přislíbenou technikou. Cílem je ukázat divákovi logický sled událostí, typických pro danou dobu a válčiště. Dalším krokem je najít schopné velitele na obou bojujících stranách. Zdálo by se, že při množství „dobově uniformovaných vojáků“ to nebude problém. Pravda je úplně opačná. Málokdo má potřebné zkušenosti a znalosti, ale především málokdo je ochoten obětovat svůj volný čas a vzít na sebe odpovědnost za zdar ukázky. Dále je potřeba vybrat kluby, které budou pozvány do ukázky a obeslat majitele historické techniky a udělat si představu a návrh potřebné pyrotechniky pro ukázku a munice pro účastníky. Tyto všechny úkony a věci se dávají dohromady několik měsíců předem a znovu se musí koordinovat s přislíbenou technikou a s finančními možnostmi akce. Přibližně měsíc před akcí se zdá, že vše je papírově vyřešeno a akce bude mít hladký průběh…Velitel PzKpfw.IV
Několik dní před akcí přijedou hlavní aktéři historické ukázky – scénárista, velitelé rot a jejich zástupci, režisér a pár dobrovolníků – a zjistí, že všechno je jinak. Místo přislíbených dvou tanků přijede třeba jeden a to ještě spíše statický. Zjistí se například, že jeden Hakl je originální muzeální kus, který se nesmí poškodit a přitom se s ním ve scénáři počítalo. Zjistí se, že řopík se nedá použít, protože si tam svůj „krámek“ rozbalila AČR. A tak se postupně zjišťují věci, které měly být, ale nejsou a naopak, neměly být, ale máme je tu …
A tak se znovu sedne a předělá se celý scénář, který všechny tyto změny akceptuje. S tím původním už toho nemá mnoho společného. Začne se rozepisovat pyrotechnika na jednotlivé ukázky a vymýšlí se sled povelů pro řízení akce. Pak se přizve komentátor, aby se mu vysvětlilo co se bude dít …
Začnou přijíždět první účastníci, kterým tato akce stála za to, aby si vzali den volna. Na páteční generálku se rozdělí úlohy a účast na složitějších scénách těm co přijeli, aby věděli co mají dělat při ukázce a mohli si svoji roli samostatně řídit i s většími počty lidí. Na generálce se potom vychytají slabá místa, zjistí se časové posloupnosti a doladí detaily. Zdálo by se, že vše konečně funguje…Z boje ...
A pak začnou přijíždět zbylí účastníci. Začnou být problémy s registrací. Zjistí se, že místo plánovaných 180 účastníků historické ukázky jich přijelo 350. Naštěstí ubytovací kapacity jsou dostatečné. Co ovšem zákonitě nemůže vyjít je jídlo a munice. A tak se zase improvizuje. K vzniku větších problémů pak stačí jen to, aby se snídaně zpozdila. Nově příchozím se musí znovu vysvětlit scénář a přidělit role. Na všechny doléhá časový pres.
Nakonec se ukázka rozběhne. Něco odřítí režisér, něco musí zaimprovizovat polní velitelé …
Po ukázce se velitelé sejdou a zhodnotí ukázku. Co se musí opravit a co se musí zlepšit. Když to vyjde, tak je druhá ukázka lepší, když to nevyjde, tak zase nezbývá než improvizace. Z toho, že to není podle plánů jsou většinou nešťastní polní velitelé, režisér, scénárista a komentátor. Běžný divák to většinou nepozná – naštěstí.
Ať ukázka dopadne podle představ či ne, důležité je, že se nikomu z účinkujících nic nestalo a že se akce divákům líbila.
Po akci se zhodnotí chyby a nedostatky a začne se připravovat nový ročník. Vymyslí se scénář …
 

Zpracoval:Jiří Kučera
 

Fotografie z akce poskytnul Tomáš Chán

 

NAVRCHOLU.cz

 

[[Home] [Stanovy] [Sekce] [Expedice] [Akce] [Klubový časopis] [Zajímavosti] [Odkazy]]
[[Audio+video] [Kniha návštěv]]

Vojensko - historický klub Erika Brno, Viniční 136, 615 00 Brno
webmaster@militaryclub.info

© 2005 - VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena.