logo klubu

Vojensko - historický klub Erika Brno Home
 Stanovy
 Sekce
 Expedice
 Akce
 Jednotky
 Časopis
 Zajímavosti
 Odkazy
 Odkazy
 English

 Audio+video  Kniha návštěvSekce klubu

  Členové klubu jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích:

  Sekce K – S 14 Králíky - hlavní činností sekce K – S 14 Králíky je zajištění K-S14provozu a veškerých činností pevnostního Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K – S 14 „U Cihelny“ pro město Králíky, které bylo zřízeno klubem v roce 2002. VHK ERIKA je mandatářem města. Více informací o pevnosti a muzeu si přečtěte zde!
  Sekce Historické jednotky - hlavní náplní činnosti této sekce je účast a spolupořádání vzpomínkových akcí s vojensko - historickou tematikou především zHistorické jednotky na akci Vylodění období II. světové války u nás i v zahraničí.
Členové sekce se rovněž účastní natáčení historických dokumentů zejména v produkci České televize ale ve spolupráci se sekcí Východ účinkují i v dokumentech ve vlastní produkci VHK Erika Brno.
Další náplní je sběratelství, zejména dobových uniforem, výstroje, doplňků, techniky, vyznamenání apod. Pro správnou a hodnotnou sbírku je také důležité shromažďování historických materiálů, jako jsou fotografie, příručky a jiné.
Přečtěte si více informací o této sekci!

Skladba sekce Historické jednotky v roce 2005:
 Rudá armáda – pěchota – II. světová válka (oddíl)
 Wehrmacht – pěchota – II. světová válka (oddíl)
 Československá armáda 1938 - pěchota - (oddíl)
 Britská armáda – pěchota – II. světová válka (oddíl)
 Japonská císařská armáda – pěchota – II. světová válka (oddíl)
 Italská armáda – pěchota – II. světová válka (oddíl)
Podrobnější informace o jednotlivých jednotkách naleznete zde!

  Sekce Německá historická jednotka - Vojensko-historický klub Erika Brno, z.s. patří mezi jeden z nejdéle působících klubů vojenské historie v České republice. Jeho členové jsou podle svého zaměření organizováni v několika tematicky rozdílných sekcích, nedílnou součásti těchto sekcí, a to již od samotného počátku klubu VHK Erika Brno, je i Německá historická jednotka. Německá historická jednotka v roce 2016
Náplň činnosti jednotky je bohatá, od svého vzniku v roce 1996 se zabývá nejen zpodobňováním německé armády z období druhé světové války, ale i organizováním rozličných vojensko-historických ukázek. Není proto divu, že se spolupodílela již na prvním ročníku Akce Cihelna pořádaném v roce 1998. V průběhu času se samozřejmě tvář Akce Cihelna vyvíjela a měnila. Co se ale nezměnilo je aktivní podíl členů Sekce Německé historické jednotky VHK Erika Brno na pořádání vojensko-historických ukázek na akci. V posledních letech se navíc jednotka stala i hlavním aktérem v plánování a přípravě této historické ukázky. Její členové zodpovídají za tvorbu scénáře, výběr historických jednotek, stavbu dobových táborů a ve finále i za řízení celé ukázky. V dobových ukázkách nebo akcích pro veřejnost „living history“ jste ji mohli vidět i na dalších prezentacích pro veřejnost připomínající události II. světové války jako jsou akce Sahara, Barikáda 1945, Ostrava 1945, Bratislava 1945, Zuberec 1945 a mnohé další.

  Sekce UO v Brně a vojáků z povolání - spolupráce s Univerzitou obrany VHK UO BrnoBrno, díky níž je k dispozici klubovna, kde se členové mohou scházet, vyústila k vytvoření této sekce.
V sekci jsou sdruženi především studenti UO a členové klubu, kteří se zaměřují na vlastní badatelskou činnost, sběratelství, studium archivních materiálů apod.
(sekce ukončila aktivní činnost k 1.1.2015)  Sekce Východ - orientuje se na vojenskou historii našich zemí v období I. a II. světové války. Konkrétně jde o průzkum válečných bojišť, shromažďování informací, dokumentů a odborné literatury o dané problematice a následná publikační činnost.Expedice Ukrajina 1995 - bývalá čs. celnice
Členové sekce Východ několikrát navštívili bojiště I. a II. světové války na Slovensku, Ukrajině, Polsku a Rusku a přivezli odtud mnohé poznatky a materiály. Detailní zprávy o těchto, ale i všech ostatních cestách naleznete zde.
Velkou akcí sekce Východ byla expedice do Libye v roce 1998. Hlavním cílem byl přístav Tobruk, místo těžkých bojů v letech 1941-1942. Členové expedice, jako vůbec první z řad zájemců o vojenskou historii z České republiky, prozkoumali bývalá obranná postavení vojáků čs. 11. praporu - Východního a v závěru pobytu položili kytice k pomníku padlých československých vojáků na spojeneckém válečném hřbitově. Na africkém kontinentě členové sekce navštívili i další známá místa bojů II. světové války jako Bir Hakim, Marétskou linii, Adžedabíju apod. Expedice Palau 2003 - zbytek japonského lehkého tanku
Při přípravě cesty do severní Afriky jsme úzce spolupracovali s Čs. obcí legionářskou. V roce 2003 jsme zrealizovali expedici na dosud nejvzdálenější místo, kdy člen sekce navštívil bývalé pacifické bojiště, konkrétně ostrov Peleliu, místo zuřivých bojů mezi americkými a japonskými jednotkami v roce 1944. Silné zážitky a bohatý dokumentační materiál z tohoto zpola zapomenutého místa byly odměnou za tuto po všech stránkách náročnou výpravu.
Kromě pořádání expedic se členové sekce věnují popularizaci naší vojenské historie formou natáčení filmových dokumentů, věnujících se zejména našemu zahraničnímu vojenskému odboji. Při tvorbě těchto dokumentů úzce spolupracují i s členy ostatních sekcí, zejména pak s členy sekce Historické jednotky.
(sekce ukončila aktivní činnost k 1.1.2015)

 

NAVRCHOLU.cz


[Home] [Stanovy] [Sekce] [Expedice] [Akce] [Historické jednotky] [Klubový časopis] [Příručky] [Odkazy] [Kontakty] [Audio+video] [Kniha návštěv]

Vojensko - historický klub Erika Brno, Viniční 136, 615 00 Brno
webmaster@militaryclub.info

© 2000 - 2017 VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena.