logo klubu

Vojensko - historický klub Erika Brno Home
 Stanovy
 Sekce
 Expedice
 Akce
 Jednotky
 Časopis
 Zajímavosti
 Odkazy
 Odkazy
 English

 Audio+video  Kniha návštěv


Sekce K – S 14 Králíky

 Muzeum čs. opevnění z let 1935 – 38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“

Nachází se severně od města Králíky u Vojenského muzea Králíky v Prostřední Lipce

Pěchotní srub KS-14Stručný popis a historie objektu: Pěchotní srub K – S 14 představuje samostatný objekt v nejsilnějším a nejodolnějším provedení. Jde o oboustranný dvoukřídlý dvouzvonový objekt ve III. stupni odolnosti. Betonován byl ve dnech 29. září až 8. října 1936 a na jeho stavbu se spotřebovalo 2110m3 betonu. Osádku objektu mělo tvořit 43 mužů. Pěchotní srub K – S 14 se stal známým díky dvěma skutečnostem. Při evakuaci a vyklízení objektu se zde v noci 3. října 1938 smrtelně postřelil četař Arnošt Hrad, příslušník osádky objektu. Je to nesmazatelná připomínka odhodlání tehdejších příslušníků armády bránit republiku s nasazením svých životů. Druhou zajímavostí je skutečnost, že právě na tomto objektu probíhaly v říjnu roku 1940 rozsáhlé zkoušky zbraní, vnitřního zařízení a rozsáhlé postřelování. Němečtí odborníci zde zkoušeli především palby z pevnostního kanónu vz. 36, pevnostního minometu vz. 38 a minometu pro pancéřový zvon. Jde se vší pravděpodobností o nejrozsáhlejší zkoušky kompletního sortimentu pevnostních pěchotních zbraní, provedené na našem území německou armádou. Při zkušebním postřelování objektu různými zbraněmi a to až do ráže 21 cm došlo ke značnému poškození stavby, střílen i zbraní, přesto však objekt představoval jeden z nejzachovalejších srubů v oblasti ŽSV III. V 50. letech minulého století však přičiněním n. p. Kovošrot přišel o oba své pancéřové zvony a v pozdějších letech byl několikrát upravován pro různé účely. 
Výzbroj objektu: Pravá i levá střelecká místnost srubu byly vyzbrojeny shodně protitankovým kanónem vz. 36 spřaženým s těžkým kulometem vz. 37 a dvojčetem těžkých kulometů vz. 37. Pod pravou střeleckou místností se v dolním patře objektu nachází střelecká místnost určená pro pevnostní minomet vz. 38. Obranu týlu srubu zajišťovaly čtyři lehké kulomety vz. 26. Stejnou zbraní byl vyzbrojen pravý pancéřový pěchotní zvon, levý byl určen pro těžký kulomet vz. 37.

Část expoziceSoučasnost objektu a expozice: Dne 2. října 1994 byla na objektu za účasti nejvyšších představitelů armády odhalena pamětní deska četaři Arnoštu Hradovi. Následně zcizená deska byla obnovena nákladem Společnosti přátel čs. opevnění v roce 1998. Srub samotný byl vyčištěn a v současnosti probíhají postupné konzervační a rekonstrukční práce. Uvnitř objektu bylo zřízeno muzeum a byly instalovány stálé expozice věnované výstavbě čs. opevnění, vzniku Československa v roce 1918, Československým legiím, čs. armádě v roce 1938 a četaři Hradovi. V ubikaci mužstva se nachází unikátní expozice Finanční stráž Republiky Československé 1918-1948. Budují se další tematické expozice k tématům z vojenské historie a dějin Králicka. V podzemí objektu se nachází aktuální expozice "Život četaře Arnošta Hrada" věnovaná životu a tragické smrti tohoto vojáka. V minometné místnosti je umístěna jeho bronzová busta od sochaře Ondřeje Štočka z Brna. V okolí objektu je postupně obnovován překážkový systém. Srub sám se stává aktivní kulisou každoročně pořádaných bojových ukázek, setkání, kulturních a společenských aktivit mezi které patří i tradiční akce „CIHELNA“ nebo „Muzejní noc na Cihelně“.
Pevnost je spravována Sekcí K – S 14 Králíky Vojensko – historického klubu ERIKA Brno, z.s., který je zřizovatelem muzea a mandatářem města Králíky.

Provozní doba: Otevřeno pro veřejnost víkendy a státní svátky od 9:00 do 18:00 (změna vyhrazena), červen – srpen každý den od 9:00 do 18:00. Mimo provozní dobu lze vetší skupiny či zájezdy provést po telefonické dohodě.
Adresa a kontakty na zřizovatele: VHK ERIKA Brno, z.s. Sekce K - S 14 Králíky VHKEB, Viniční 136, 615 00 Brno; přímý kontakt na ředitele muzea: Ing. Richard M. Sicha (email: rollo@centrum.cz).
Adresa Muzea: VHK Erika Brno, z.s., Muzeum K-S 14 Králíky, Velké náměstí 367, 561 69 Králíky; telefon průvodci: 737 928 569.

Přístupové trasy: Vlakem do zastávky Prostřední Lipka (trať Dolní Lipka - Hanušovice), odtud asi 300 metrů pěšky po silnici směrem na Králíky. Pěšky lze zvolit ještě trasu po silnici z Králík směrem na Prostřední Lipku, kde asi po 1 km chůze z náměstí odbočuje za komplexem Vojenského muzea Králíky cesta vlevo k objektu K – S 14. Pro dopravu automobilem platí stejné přístupové trasy.
 

Mnoho dalších informací naleznete na: http://cihelna.militaryclub.info/

[Zpět]

NAVRCHOLU.cz

 

[[Home] [Stanovy] [Sekce] [Expedice] [Akce] [Historické jednotky] [Klubový časopis]
[Příručky] [Odkazy] [Kontakty] [Audio+video] [Kniha návštěv]]

Vojensko - historický klub Erika Brno, Viniční 136, 615 00 Brno
vhk-erika@email.cz

© 2006 - 2010 VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena.