logo klubu

Vojensko - historický klub Erika Brno


20.7.2001
Jaké platí právní normy pro znehodnocování zbraní ve vztahu k prováděným oficiálním znehodnocením před rokem 1993 pro sběratelské a filmové účely?
Redakce internetu

Problematikou znehodnocování zbraní se v současné době zabývá ust. § 26 zákona č. 288/1995 a dále prováděcí předpis k tomuto zákonu - vyhláška Ministerstva hospodářství ze dne 28.6.1996, č.216/1996. Tato vyhláška je účinná ode dne 1.9.1996. 

V § 26 z č. 288/1995 Sb. je obecně stanoveno, že zbraň lze znehodnotit pouze na základě povolení Okresního ředitelství policie a to jak registrované, tak neregistrované zbraně, a pokud jde o zbraň – kulturní památku, musí být udělen souhlas orgánu Státní pozemkové péče. Dále tento paragraf se zabývá vlastním postupem znehodnocení jako je např. obsah žádosti, osob, jež jsou oprávněny provést znehodnocení zbraně a vydávání potvrzení o znehodnocení. 

Ve vyhlášce – prováděcím předpisu je stanoven jak způsob tak i technologický postup při znehodnocování zbraní, tak i při výrobě a řezu zbraní.

 

[ Zpět ]

NAVRCHOLU.cz

Vojensko - historický klub Erika Brno, Viniční 136, 615 00 Brno
vhk-erika@email.cz

© 2000 - VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena.