logo klubu

Vojensko - historický klub Erika Brno


14.9.2001
Dobrý den, můj dotaz se týká funkčních kopií historických křesadlových zbraní. Jde mi zejména o ty zbraně, které jsme si sami, takříkajíc "podomácku" vyrobili. Musí na nich při jejich používání na veřejných akcích být tormentační značka? Je vůbec zákonem povolené podomácku si takovou zbraň vyrobit? Může se s nimi do zahraničí?
Martin Fabian, Praha


Pokud jde o problematiku používání funkčních kopiích historických křesadlových zbraní, s tím, zda-li je třeba u těchto zbraní vyžadovat tormentační značku, tak předesílám, že tato problematika je pouze okrajově zakotvena v zákoně o střelných zbraních a střelivu. 

Při zaujetí stanoviska k předloženému problému je nutno tedy vyjít z ust. § 19, ve spojení s ust. § 17 odst. 1písm. d) a e) tohoto zákona. V ustanovení § 19 tohoto zákona se hovoří o tom, že z historických zbraní a jednoranových a dvouranových předávek zkonstruovaných na principech doutnákových kolečkových křesadlových a perkusních zámkových systémů u nichž kinetická energie střeliv převyšuje 10 J, lze střílet střelami jen na schválených střelnicích a tyto zbraně musí být označeny českou ověřovací značkou nebo uznávanou cizozemskou značkou. 

Z tohoto tedy vyplývá, že pokud se jedná o zbraň historickou či jednoranové a dvouranové předávky zkonstruované na principech doutnákových kolečkových křesadlových a perkusních zámkových systémů u nichž kinetická energie střeliv nepřevyšuje či je rovna 10 J, lze s nimi strílet střelami i jinde než na schválených střelnicích a tyto zbraně nemusí být označeny českou ověřovací značkou nebo uznávanou cizozemskou značkou.

K závěru bych chtěl ovšem podotknout, že dle mého názoru každý kdo používá jakoukoli zbraň je za ni zodpovědný a proto je jen na něm ,zda-li si i zbraň jež jsou uvedeny v předchozím odstavci, jež dle zákona nepotřebují tormentační značku či uznávanou značku, nechá raději prověřit tormentační zkouškou.

K otázce druhé, zda-li je vůbec zákonem povoleno „podomácku“ si takovou zbraň vyrobit, zde bych předeslal, že zákon se touto problematikou nezajímá, nikde v něm se nehovoří o tom, že by byla zakázána výroba zbraní nepodléhající registraci, tedy zbraní uvedených v ust. § 17 tohoto zákona. Pokud tedy vyjdeme ze zásady „co není zákonem zakázáno, tak to je zákonem povoleno“ domnívám se, že pokud nepůjde o podnikání v oboru výroby těchto zbraní, je možno si takovouto zbraň nepodléhající registraci a nezakázané ( §21 ) vyrobit. Jelikož je toto velice ožehavá otázka, dovolil jsem si za Vás vznést tento dotaz na příslušné pracovníky Policejního prezídia Policie ČR, jež potvrdili výše uvedené, tedy v tomto směru bychom mohli dojít k závěru že „podomácku“ vyrábět takovéto zbraně, tedy historické zbraně (historická zbraň je starší, je-li vyrobena dříve, nežli roku 1890), které nejsou zakázány, a nepodléhají registraci je možno si pro své vlastní účely vyrobit. Jedinou podmínkou je snad, že subjekt, který ji vyrábí splňuje podmínky pro držení takové zbraně, což znamená být způsobilý k právům a povinnostem a musí být starší 18-ti let. Otázkou je druhá věc, pokud je bude chtít používat při určitých předváděcích akcích měla by být taková zbraň opatřena pro jistotu tormentační značkou, a to jak jsem již výše podotknul především k přihlédnutí k vlastnímu bezpečí a bezpečí dalších osob atp.

K poslednímu Vašemu dotazu týkajícího se situace, zda-li se může s takovými zbraněmi do zahraničí, zaujímám stanovisko, takové, že tato skutečnost vždy závisí na právních normách státu, do kterého cestujeme. Domnívám se, že u našich orgánů by neměly existovat k této věci v podstatě nějaké větší problémy. Samozřejmě situace bude jiná u zbraní, které se podléhají registraci na vývoz nebo dovoz nebo průvoz těchto zbraní, jež podléhají dikci § 62 z.č. 288/95 Sb. Pokud tedy budete chtít vycestovat se svojí historickou zbraní do zahraničí, je lepší si před tím, než tuto cestu absolvujete, seznámit se s právními normami příslušných zemí, kam míříte a chcete si s sebou vzít i Vaši zbraň. 

 

[ Zpět ]

NAVRCHOLU.cz

Vojensko - historický klub Erika Brno, Viniční 136, 615 00 Brno
vhk-erika@email.cz

© 2000 - VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena.