logo klubu

Vojensko - historický klub Erika Brno


29.10.2001
Kterým zákonem či vyhláškou se řídilo znehodnocování střelných zbraní před 1.9.1996 a jak současná právní úprava řeší otázku zbraní znehodnocených podle tehdy platnych předpisů, tedy způsobem neodpovídajícím dnešní vyhlášce?
Jiří Brožík

Pokud jde o problematiku znehodnocování střelných zbraní před 1.9.1996, zde je nutno podotknout, že tato problematika byla zakotvena v zákoně o zbraních a střelivu - č. zákona 147/1983, který poté nahradil předmětný zákona o zbraních a střelivu č. 288/1995 Sb.

Dále se touto problematikou zabývala i vyhláška č. 10/1984 Sb. a to přesněji v § 28, který rozváděl ustanovení § 37 zákona č. 147/1983 Sb. Zde bylo jasně stanoveno, které orgány (organizace) prováděly znehodnocování střelných zbraní, a to jak kulových a brokových zbraní, (což prováděl orgán, kterého určili příslušné orgány buď republiky, či pokud jde o vojenské zbraně Federální ministerstvo obrany, či Federální ministerstvo vnitra). Je dále nutno podotknout, že provedení znehodnocení předcházelo i samotné povolení znehodnocení zbraní, které na základě žádosti majitele zbraně vydal buď Národní výbor (v případě brokových zbraní), či orgán, jež vydával zbrojní pasy (v případě kulových zbraní a speciálních expanzních přístrojů a historických zbraní).

Pokud jde o druhou část otázky ohledně toho, jak současná právní úprava reaguje na případy znehodnocených zbraní dle postupů platných před 1.1.1996, zde konstatuji, že právní úprava jak v samotném zákoně č. 288/96 tak i ve vyhlášce 156/96 Sb. tuto problematiku neřeší, a to jak v § 26 výše uvedeného zákona, tak i v jeho části 12., týkající se přechodných a společných ustanovení tohoto zákona. Z tohoto lze tedy vydedukovat, že pokud znehodnocení zbraní bylo v předmětné době prováděno podle tehdy platných předpisů, nemůže být toto sankcionováno novým zněním zákona. 

 

[ Zpět ]

NAVRCHOLU.cz

Vojensko - historický klub Erika Brno, Viniční 136, 615 00 Brno
vhk-erika@email.cz

© 2000 - VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena.