logo klubu

Vojensko - historický klub Erika Brno


20.01.2002
Jsem vlastníkem znehodnoceného PPŠ41 řezem, je možné tuto zbraň převést do zbraní upravených pro divadelní a filmové účely, kdo může tuto úpravu udělat, co všechno je třeba proto udělat.
Aleš Moravec

Tato problematika se opět týká zbraní, které podléhají registraci (o zbraních zakázaných na tomto místě nebude vůbec řeč a u zbraní, které neodpovídající registraci je to taktéž zbytečné, neboť ty jsou vzhledem k právnímu výkladu, nepodléhající registraci).

V tomto případě se opět jedná o otázku znehodnocení zbraně upravenou v ust. z.č. 288/1995 Sb. v platném znění, konkrétně v ust. § 26.

Abychom mohli hovořit o znehodnocování zbraní dle přísl. ust., musí tato zbraň podléhat registraci. Předmětné je v přís. zákoně upraveno negativně, což znamená, že v § 17 jsou uvedeny zbraně, které registraci nepodléhají. Tuto formu zákonodárce pojal důvodu, aby mohly být zbraně ze strany státu kontrolovány velice účinně. Tedy, pokud máte zbraň podléhající registraci, tzn., že tato zbraň není vedena v ust. § 17 z.č. 288/1995 Sb. v platném znění a chcete tuto zbraň znehodnotit, aby mohla sloužit např. jako rekvizita pro filmové a divadelní účely, řídíte se dále dikcí ust. § 26 z.č. 288/1995 Sb. v platném znění. 

Předmětné ust. jasně formuluje ty záležitosti, jichž je třeba k znehodnocení zbraně. Tak předně je možno zbraň podléhající registraci znehodnotit jen na základě povolení okresního ředitelství policie, které vydalo průkaz zbraně nebo které je příslušné k registraci zbraně, jde-li o nezaregistrovanou zbraň. Jde-li o zbraň, která je kulturní památkou, musí být současně udělen souhlas příslušného orgánu státní památkové péče s jejím znehodnocením. 

Přesně ve Vašem případě znehodnocení zbraně PPŠ 41, tj. samopal, který je znehodnocen řezem, mohou uvést následující. Je nutno ve věci postupovat na základě zjištění, zda-li je Vaše zbraň znehodnocena trvale, tj. pokud byla znehodnocena v posledních 5-ti letech, tak na ní je vyraženo písmeno „D“. V tomto případě nebrání nic tomu, abyste tuto zbraň používal jako rekvizitu. Jiná situace nastane ve chvíli, kdy taková zbraň není znehodnocena trvale, pak takovou samozřejmě nemůžete pro takové účely používat a může ji držet na základě registrace, popř. výjimky. 

Pokud máte zbraň znehodnocenou, která již nepodléhá registraci, je již na Vás, zda-li ji budete používat jako rekvizitu k např. hraní v divadle, či ji budete mít doma vyvěšenou na zdi jako ozdobu. 

 

[ Zpět ]

NAVRCHOLU.cz

 

Vojensko - historický klub Erika Brno, Viniční 136, 615 00 Brno
vhk-erika@email.cz

© 2002 - VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena.