logo klubu

Vojensko - historický klub Erika Brno


22.02.2002
Jakým způsobem může být potrestána osoba vystupující v dobové ukázce s ostrou zbraní-cvičná munice (mosin 1891) s patřičnými doklady, ale organizátor nesplní podmínku zákona tj. oficiálně povolená střelnice a dojde ke kontrole ze strany policie ČR. Je organizátor trestně odpovědný za neupozornění (zamlčení této informace) na tuto skutečnost a následným pořádání akce? 
Petr Papoušek

Ohledně problému potrestání osoby vystupující v dobové ukázce s ostrou zbraní, není možno učinit ohledně organizátora akce jednoznačnou odpověď. V prvém případě je třeba poukázat na to, zda-li organizátor akce vůbec ví, nebo je schopen se dozvědět, že některá z osob na této akci užila zbraň, která je zakázána k použití na takovýchto akciích.

Domnívám se, že v případě použití této zbraně hlavní odpovědnost nese osoba, jež tuto zbraň držela. V tomto případě se domnívám, že by tato osoba naplnila za jistých ohledů znaky skutkové podstaty trestného činu výtržnictví, či jiného. To opět je třeba vztáhnout ke konkrétnímu případu. Dále opět za jistých okolností může např. i organizátor takovéto akce být trestně odpovědný v případě jako účastník trestného činu, pokud např. navádí, či jinak instruuje osobu k protiprávnímu jednání. Je třeba dále poukázat, že např. ke spáchání tr. činu, např. výtržnictví je třeba naplnit subjektivní stránku trestného činu, což v tomto případě značí úmyslné jednání. Jak jsem již shora uvedl, nelze obecně zaujmout k této problematice stanovisko, a proto doporučuji činit veškeré úkony v souladu s platnými zákony na území ČR, aby se jak osoby tak organizátoři takovýchto akcí nedostali do kolize buď s trestním, či jiným zákonem platným na území ČR.

 

[ Zpět ]

NAVRCHOLU.cz

 

Vojensko - historický klub Erika Brno, Viniční 136, 615 00 Brno
vhk-erika@email.cz

© 2002 - VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena.