logo klubu

Vojensko - historický klub Erika Brno


15.05.2010
Mám 10ks zbraní v certifikované skříně na zbraně. Rád bych sbírku ale ještě rozšířil, maximálně do 20ks. V § 58 zákona o zbraních je psáno, že mezi 10-20ks zbraní musím míti již trezor bezpečnostní třídy I, tedy mnohem dražší zařízení. Známý, který pracuje v obou zabezpečení a trezorů mi řekl, že do 20ks zbraní to lze řešit nákupem ještě jedné skříně a zbraně rozdělit (tedy maximálně 10 a 10) a přesto to není nezákonné, přímo to neodporuje zákonu a tudíž případná kontrola od PČR by se měla obejít bez následků. Prosím o Váš názor. Děkuji za odpověď.
František Kalát

Otázku uložení zbraní a střeliva řeší zákon č. 119/2002Sb. v § 58. Pro vymezení Vašeho dotazu jsou podstatné odstavce 2 a 3 předmětného paragrafu, které zní:

(2) Držené zbraně kategorie A, B nebo C uschované,uložené nebo uskladněné (dále jen "přechovávané zbraně") v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů, které je však držitel těchto zbraní a střeliva povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.
(3) Více než 10 přechovávaných zbraní nebo více než 10 000 nábojů se zabezpečuje v
a) uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, nebo
b) uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.


Přestože zákon toto výslovně nezmiňuje, máme za to, že přechováváním ve smyslu zákona je v tomto případě míněno uskladnění zbraní nebo střeliva v jednom úschovném objektu (nemovitosti) nikoli v jednom technickém zabezpečovacím zařízení (schránce, trezoru). Rozhodující z pohledu zákona je tedy počet zbraní nebo střeliva jednoho vlastníka v konkrétním objektu. Zároveň platí, že z hlediska přechovávání (uskladnění) není podstatný celkový počet registrovaných zbraní konkrétního vlastníka. Z tohoto výkladu tedy vyplývá, že v případě, že jste vlastníkem např. 11 kusů zbraní a máte je všechny uloženy ve svém bytě, platí pro Vás ustanovení odstavce 3. Naproti tomu ale, pokud máte stejný počet zbraní uskladněn ve více samostatných úschovných objektech (např. 8 kusů ve svém bytě a 3 kusy na chalupě), platí pro Vás ustanovení odstavce 2.

 

[ Zpět ]

NAVRCHOLU.cz

 

Vojensko - historický klub Erika Brno, Viniční 136, 615 00 Brno
vhk-erika@email.cz

© 2010 - VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena.