logo klubu

Vojensko - historický klub Erika Brno


27.05.2010
Dobrý den! Chtěl jsem se zeptat, jak je to s prodejem znehodnocených zbraní. Zda se můžou prodávat nebo je na to potřeba povolení. Děkuji za odpověď.
Marcel Culík

Znehodnocenou zbraní je dle zákona o zbraních a střelivu č.119/2002Sb. střelná zbraň, která byla znehodnocena postupem stanoveným právním předpisem. Tím je v tomto případě vyhláška MPO č.371/2002Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů. Zbraně znehodnocené v souladu s tímto předpisem jsou dle zákona 119/2002Sb. zařazeny mezi zbraně kategorie D. Zbraň kategorie D může nabývat do svého vlastnictví fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním ukonům. Vlastnictví zbrojního průkazu nebo zbrojní licence v tomto případě není nutné.
Pro Vaši informaci přikládáme vzor kontrolní znehodnocovací značky, která musí být na znehodnocené zbrani vyražena a plné znění předmětných odstavců zákona 119/2002Sb.


Zdroj ČÚZZS

§ 7
Zbraněmi kategorie D jsou
....
h) znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
i) zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,
....
§ 15
(1) Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba.
....

 

[ Zpět ]

NAVRCHOLU.cz

 

Vojensko - historický klub Erika Brno, Viniční 136, 615 00 Brno
vhk-erika@email.cz

© 2010 - VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena.