logo klubu

Vojensko - historický klub Erika Brno


20.02.2011
Zdravím, na akcii Korsunská kapsa som použil prvýkrát moj expanz, no bolo mi povedané, že napriek tomu, že na Slovensku by to bolo v poriadku, v Českej republike sa nenachádza velmi v zhode s tuzemskými zákonmi a počul som, že na legálne používanie expanzov cudzincami v ČR treba vybaviť akýsi dokument na Ministerstve zahraničných vecí ČR. Preto vás prosím o pomoc a informácie potrebné k náprave vzniknutej situácie. Dakujem veľmi pekne.
Kamil Spišák

Z hlediska zákona o zbraních č.119/2002Sb. jsou expanzní zbraně zařazené mezi zbraně kategorie D a pro jejich dovoz na území ČR není třeba vyřizovat zbrojní průvodní list (vydává ho příslušný zastupitelský úřad ČR v zahraničí). Toto ovšem platí pouze pro expanzní zbraně splňující podmínku tzv. dovoleného výrobního provedení, která je exaktně specifikována v prováděcí vyhlášce MPO č.370/2002Sb..
V případě, že nejde o dovolené výrobní provedení expanzní zbraně, je na tuto z hlediska zákona č.119/2002Sb. pohlíženo jako na zbraň kategorie "A", čili zbraň zakázanou a její držitel se v ČR vystavuje riziku trestního stíhání.
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, o jakou expanzní zbraň se ve Vašem případě jedná, ani zda splňuje podmínky předmětné vyhlášky. Obecně platí, že ve sporných případech o zařazení zbraně do příslušné kategorie rozhoduje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) a to na základě žádosti např. vlastníka, Policie ČR, případně jiných subjektů. Dle výsledku svého šetření pak vydává závazné rozhodnutí o zařazení zbraně do příslušné kategorie.
Pokud máte důvodné pochybnosti o zařazení Vaší zbraně, doporučujeme se obrátit se žádostí na ČÚZZS, který za úplatu provede její kategorizaci.

 

[ Zpět ]

NAVRCHOLU.cz

 

Vojensko - historický klub Erika Brno, Viniční 136, 615 00 Brno
vhk-erika@email.cz

© 2011 - VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena.